O FIRMIE

O firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKA Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką wpisaną pod numerem 0000684418 do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. To firma prowadząca działalność w zakresie ochrony fizycznej osób, dozoru prewencyjnego – ochronnego obiektów handlowych i przemysłowych, biurowo-magazynowych.
 
Działalność prowadzimy zgodnie z Koncesją Nr L-0046/08 udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych kontrahentów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKA Sp. z o.o. Sp. K. stworzyła ofertę na usługi porządkowe oraz usługi ochrony uwzględniając udzielenie ulg we wpłatach na PFRON na poziomie 80 %.
Każdy Klient traktowany jest przez nas wyjątkowo i indywidualnie. Jego bezpieczeństwo i zadowolenie jest priorytetem dla wszystkich naszych pracowników.
Ze względu na bezpośredni kontakt naszych Klientów z pracownikami ochrony szczególne znaczenie przywiązujemy do doboru i szkolenia kadry. Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje potwierdzone wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadają przeszkolenie w zakresie ochrony imprez masowych.
Zatrudniamy również doświadczonych niekwalifikowanych pracowników do ochrony obiektów, które nie sią objęte ochroną obowiązkową. Wszyscy legitymują się zaświadczeniami o niekaralności oraz zaświadczeniami lekarskimi, dopuszczającymi do wykonywania czynności pracownika ochrony. Pracownicy są umundurowani w stroje firmowe. Każdy z nich ma przydzielone stanowisko adekwatne do zadań i indywidualnych cech psychofizycznych. Pracownicy posiadają dokumenty potwierdzające przeszkolenie z zakresu obsługi centrali ppoż., innych systemów bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w zakładzie.
Dzięki nim osiągamy wysoki poziom kultury obsługi Klienta.
Dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą.

Zarząd:

P.W. WIKA Sp. z o.o. Sp. k.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz