OFERTA

 - ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia jest jedną z podstawowych usług w ofercie P.W. WIKA Sp. z o.o. Sp. k. Zabezpieczamy zakłady produkcyjne, obiekty biurowo-magazynowe i handlowo usługowe, szpitale i inne nieruchomości. Do zadań agenta ochrony należą czynności związane z zabezpieczeniem obiektu takie jak:

a) Dozór obserwacyjno – kontrolny,
b) Kontrola ruchu osobowego, towarowego,
c) Czynności zapobiegawczo – interwencyjne

- zabezpieczenie imprez, uroczystości okolicznościowych

P.W.WIKA Sp. z o.o. Sp. K. oferuje usługi związane z planowaniem, organizacją i zabezpieczeniem imprez, uroczystości okolicznościowych, jak narady, sympozja, konferencje, zjazdy, spotkania integracyjne, koncerty. Uczestnicząc aktywnie w pracach zespołów organizacyjno –programowych, opracowujemy optymalny wariant zabezpieczenia przebiegu imprezy lub uroczystości, projektujemy i przygotowujemy dokumenty identyfikacyjne: identyfikatory, przepustki itp., pomagamy również w kwestiach logistycznych m.in. w organizacji i zabezpieczeniu środków transportu.

- opracowanie planów zabezpieczenia obiektów

Dysponując kadrą doświadczonych pracowników w zakresie ochrony fizycznej, w czasach wzrastającego potencjalnego zagrożenia, oferujemy usługi analizy i oceny stanu zabezpieczenia obiektu, opracowanie planów zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, obszarów i urządzeń. Zawierają one warianty działań służb ochrony na wypadek poważnego zagrożenia: pożaru, napadu, awarii itd. Uwzględniają one kierunki i zasady działania służb porządkowo–ochronnych podczas ewakuacji ludności z zagrożonego rejonu, ciągów ewakuacyjnych oraz tras dojazdu służb ratowniczych. Ponadto plany zawierają także propozycje w zakresie elektronicznego zabezpieczenia, jak rozmieszczenie kamer TV, syren alarmowych, nagłośnienia, ruchomych środków zaporowych itp. 

- kompleksowe utrzymanie czystości obiektów

Nasza kompleksowa oferta polega na rozwiązywaniu problemu związanego z czystością i porządkiem w miejscu pracy. Mając na uwadze dobro i satysfakcję klienta oferujemy kompleksowe usługi utrzymania czystości  m.in. w magazynach, halach produkcyjnych, biurach i szpitalach. Dbamy również o tereny zewnętrzne przyległe do danych obiektów. Do realizacji w/w usług stosujemy wysokiej jakości sprzęt oraz nowoczesne technologie, ekologiczne, skuteczne środki czystości, a także detergenty posiadające atesty i certyfikaty PZH.

Każdy Klient naszej firmy, traktowany jest indywidualnie. Polega to przede wszystkim na dostosowaniu naszych usług do wymogów oraz oczekiwań. Wszelkie formalności czy ewentualne wyceny naszych prac przeprowadzane są każdorazowo po spotkaniu ze Zleceniodawcą. Na spotkaniu są ustalane i omawiane kwestie formalne jak i zakres zleconej usługi. 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz